Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 13 jan 2022

VEEPIE COMM V is gevestigd te Sergeant Segersstraat 16, 8870 Izegem, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0645.789.871 en zal hierna ook aangeduid worden als "VEEPIE COMM V" of "VEEPIE".

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") regelen uw relatie met https://www.examensimulator-vaarbewijs.be website (de "Service") die wordt beheerd door VEEPIE COMM V. ("Ons", "wij", of "onze").

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door alvorens u gebruik maakt van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang tot of gebruik te maken van de Service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Service.

Aankopen

Indien u een product of dienst wenst te kopen dat of die via de Service beschikbaar wordt gesteld ("Aankoop"), kan u gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, met inbegrip van, zonder beperking, uw creditkaartnummer, de vervaldatum van uw creditkaart, uw facturatieadres en uw verzendingsgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om een creditkaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig is.

Door het indienen van dergelijke informatie, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken met het oog op het vergemakkelijken van de voltooiing van Aankopen.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

Voor betaling kunt u alleen gebruik maken van de betalingsmogelijkheden die door de Service worden aangeboden.

Wanneer u een account aanmaakt en uw betalingsgegevens invoert, wordt uw kaart veilig opgeslagen door Stripe, zodat u in de toekomst kunt afrekenen zonder uw kaartgegevens opnieuw te hoeven invoeren. Wij slaan uw gegevens niet op en hebben op geen enkel moment toegang tot uw credit- of bankkaartgegevens.

Facturen en betalingsherinneringen worden door de Service uitsluitend elektronisch naar u verzonden. De door u verstrekte Persoonsgegevens zijn daarbij leidend.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken ons aanbod van producten, vragen en diensten op de Service voortdurend bij. De vragen, producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd geprijsd, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen oplopen bij het bijwerken van informatie op de Service en in onze advertenties op andere websites.

Wij kunnen de juistheid of volledigheid van de informatie, met inbegrip van prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en wij doen dit ook niet. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie te wijzigen of actualiseren zonder u hiervan van tevoren op de hoogte te stellen.

Prijsvragen, sweepstakes en promoties

Voor prijsvragen, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen regels gelden die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zullen de Promotieregels van toepassing zijn.

Intellectuele eigendom

De Service en zijn oorspronkelijke inhoud, eigenschappen en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van VEEPIE COMM V en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel België als het buitenland. Onze handelsmerken en aanbiedingsvorm mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of enige dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VEEPIE COMM V.

Links naar andere Websites

Onze Service kan links naar websites of diensten van derden bevatten die geen eigendom zijn van of niet onder controle staan van VEEPIE COMM V.

VEEPIE COMM V heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat VEEPIE COMM V niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt uw recht om gebruik te maken van de Service met onmiddellijke ingang.

Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval is VEEPIE COMM V, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen aansprakelijk voor enige indirecte, bijkomende, speciale, gewichtige of straffende schade, inclusief zonder beperking, verlies van winst, data, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, resulterend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen tot toegang of gebruik van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) enige inhoud verkregen van de Service; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, of gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, of wij nu wel of niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie niet aan zijn essentiële doel blijkt te beantwoorden.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Uw gebruik van de Service is geheel voor uw eigen risico. De Service wordt verleend in de staat waarin deze zich bevindt en naar beschikbaarheid. De Service wordt verleend zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

VEEPIE COMM V haar dochterondernemingen, filialen en licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op elk tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw eisen zullen voldoen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Belgisch recht, met uitsluiting van de regels daarin ten aanzien van conflictenrecht.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met betrekking tot de Service zouden kunnen hebben.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht en op ieder moment een deel van deze Voorwaarden te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening van materieel belang is, zullen wij trachten dit ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen. Wat een materiële wijziging is, wordt geheel naar ons eigen inzicht bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de Service.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@examensimulator-vaarbewijs.be, of per post: Sergeant Segersstraat 16, 8870 Izegem.